Skya
Skya. Lettare skydekke ut på ettermiddagen.

Kommentarer