Vegar på Frøya

Veg Frøyalandet - Frøya kyrkje
Etter utskiftinga på 1860-talet vart det bygt veg innover Frøyalandet til den nye Bremanger kyrkje (Frøya kyrkje frå 1952) som stod ferdig i 1865. Vegen var ferdig bygd i 1864.


Kart utsnitt over Frøya i 1866.


Frøyalandet 1938. Vegen Frøyalandet - Frøya kyrkje vart bygd tidleg på 1860-talet.

Sjå kva sogneprest Koren skreiv om denne vegen:

Utdrag frå sogneprest Korens private dagbok i 1860 åra:

12. november 1864: "På den nyanlagte vei er der i denne tid sølet og leret at der ikke er gaaendes, saa vi neppe kan komme ut for en dør."

11. desember 1865: (Bremanger kyrkje vart vigsla 11. desember 1865):"Udover morgenen blev veiret bedre og bedre, og ret som det var havde vi en lys strålende dag, hvilket var ligesaa uventet som glædeligt. Men veien var efter det svære regnveir i en saadan tilstand at det var umuligt at komme frem paa den, og vi maatte da i baad, hvilket gik noksaa godt, da det var ganske stille"

Veg Prestegarden - Kalvåg
Denne vegen vart bygd i 1867 og låg på oppsida av gardane på Frøyen ytre. Den kom ned Plomen og vidare ned Gjøbakken til Kalvåg.


Stikka jorda i 1957.


Parti av gamlevegen.

Kommentarer