Smørhavn fyrstasjon på Fiskholmen


Smørhavn fyrlykt april 2006.

Smørhavn fyrlykt september 2006.

Fyret og fyrvoktarbustaden på Fiskholmen, ca 1900. Det faste fyrapparatet ble plassert i lykt ved hushjørnet i høgde med stueetasjen.

Restane etter Smørhavn fyrstasjon september 2006.

Naustet til Smørhavn fyrstasjon, med heisekran, ca 1900.


Restane etter Smørhavn fyrstasjon september 2006.

Litt historie om Smørhamn fyrstasjon på Fiskholmen:
Bevilgning til fyr på Fiskholmen ved Smørhamn ble gitt på budsjettet for 1869/71. Det var framheva at et fyr på Fiskeholmen ville tjene som innseglingsfyr og ledfyr for Frøysjøen.Det var vanlig at Fyrvesenet på vegne av staten kjøpte grunn til det enkelte fyr. Her var det snakk om å kjøpe heile holmen, som var taksert til 15 spd. Det var imidlertid ein del heftingar på eigedomen som vanskelig kunne avleses. Man ble derfor einig med grunneigar om å betale ein årlig grunnleie på 7 ½ spd. Som utgjorde 5 prosent av kjøpesummen.Bustaden var ein trebygning på 11,6 x 7,8 m. De øvrige bygningane som ble satt opp var et uthus med fjøs og vedskur på 6,6 x 4,4 m og et båtnaust, 7,5 x 4,7 m.
På grunn av sterk stigning ble det meste av vegen frå naustet til fyret bygd som trappetrinn.

Trappetrinn opp til fyret.

Fyret vart tent den 17 oktober 1871.
I 1897 ble fyrlyset forsterka ved installasjon av nytt fyrapparat.
Landingen ble utbetra i 1908, blant anna med ein svingkran.
Då fyrvokteren gikk av med pensjon i 1936, ble fyrstasjonen lagt ned og erstatta med ein gassfyrlykt som fikk utvida antall farga sektorar med fem. Fyret ble ombygget til solcelledrift 6. oktober 1992 og fornya (kva den består i er ikkje dokumentert) 12.03.2008.
Huset vart selt og revet (vart bygt opp att på Stranda), og eigedomen gikk tilbake til grunneigaren. Lyktehuset ble ståande igjen i mange år, men ble seinare fullstendig øydelagt av lynnedslag. Grunnmurene av bygningane står framleis.

Fyrtårnet på Fiskeholmen.

Fyrvoktarbustaden vart bygt opp igjen på Stranda.

Fyrvaktarane på Fiskholmen:

Hansen, Ole H. 1871-1889
Olsen, Olaus 1889-1896
Olsen, Carl A. 1896-1911
Christensen, Johan M. 1911-1913
Ellefsen, Edvard O. 1913-1917
Andreassen, Guttorm 1917-1921
Bisgaard, Carsten A. 1921-1924
Ommundsen, Johan M. 1924-1931
Sjøsæter, Ingebrigt 1931-1936

Fyr data:

Kommentarer