Nesje fyrlykt

På nordenden av Frøya ligg Nesje fyrlykt som vart satt opp i 1894 (grunnleigekontrakta vart signert 17. september 1893), den vart forandra og forsterket i 1930, 1934, 1976 og 1999. Ho vartelektrifisert i 1976. I september 2005 vart denne fyrlykta reva og erstatta med ei ny.
Fyrpassarar ved Nesje fyrlykt: Fram til 1945 var det Henrik Lorents Tansøy Espeset som passa på fyret. Frå 1945 til 1976 var det sonen Olav Henrikson Espeset som ansvaret. Lars Nesje tok over i 1976 og var den siste fyrpassaren på Nesje.


Nesje fyrlykt før den vart erstatta med ei ny i 2005.


Nesje fyrlykt i 2008.

Fyr data:

Kommentarer