Kalvåg fyrlykt (Ola fyret)

Kalvåg fyrlykt vart satt opp i 1904 (grunnleigekontrakta vart signert 12. august 1904), forsterka og antakelig elektrifisert i 1988. Det vart først satt opp på haugen ved sida av løa til Ansgar Vamråk, men vart seinare flytta ned til der den står i dag (bilete som eg har viser at den stod på same plassen i 1913 som i dag). Ola Frøyen (f. 1886 - d. 1962), (bror til Rasmus på marka) passa på denne fyrlykta, der av namnet Ola fyret. Han hadde og ansvaret for fyrlykta i Oldersundet (Sparkeltaren).

Kalvåg fyrlykt i 2009.

Fyr data:

Sparkeltaren fyrlykt i Oldersundet.

Denne fyrlykta vart satt opp i 1931, fekk oppdatert posisjon i 1937. Den vart forsterka i 1962 og elektrifisert i 1991. Den vart skifta ut med ei ny lykt sommaren 2008.

Gamle Sparkeltaren fyrlykt våren 2008.

Sparkeltaren fyrlykt vart erstatta med ei ny lykt i juli 2008.
Fyr data:Den gamle lykta til Sparkeltaren fyr er i dag plassert på Amtskaia.

Kommentarer