lørdag 31. januar 2009

Vegar på Frøya

Veg Frøynes - Steinset
Den første vegen som vart bygd i gamle Bremanger kommune av offentlege midlar, var vegen Steinset- Frøynes. Den vart bygd i perioden perioden 1906-1912. Kalvåg var den gongen kommunesenteret og eit av dei større fiskeværa i fylket. Ofte var det samla ein stor fiskeflåte her. Vegen vart delvis bygd med midlar frå Vårsildavgiftsfondet. Det var sildefiskarane som kravde veg, slik at dei kunne koma fram til kasteplassane i Frøyskjera landevegen, når uvêr hindra dei i å fara sjøvegen.
Kommunen hadde alt i 1899 garantert for grunn og vedlikehald av vegen som var 3,6 km. Staten kosta 12850 kr av heile summen som var på 17800 kr. Med i denne summen var 3000 kr frå Vårsildavgiftsfondet. Det spesielle med dette veganlegget var dei store statsløyvingane.

Frøyalandet med Frøynes i 1957.


Steinset vegen i januar 2009.

Utdrag frå tinglysingsdokument frå august/november 1899:
Grundeiere og brugsberettigede paa strekningen Stenset -Frøynes inngaar herved paa af avgive fri grund, fritt grus, fritt gjerdehald/grinder til det ansøgte veianlæg Stenset - Frøynes efter den linje veistyrelsen maatte vælge, dog paa den bestemte betingelse, at veien bliver unlagt lige til Frøynes.


Før vegen Frøynes -Steinset vart bygt så gjekk Steinsetefolket på ein tråkka gangsti i rett linje mellom Steinset og Kalvåg. Denne gangstien gjekk forbi denne store steinen.

Klar himmel
Ein fin dag med klar himmel, men disig. Frisk bris.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 9,8 m/s.
Maks/min temperatur: 8,6/1,7 grader.
Barometer trykk: 1025 hPa.

fredag 30. januar 2009

Vegar på Frøya

Veg Frøyalandet - Frøya kyrkje
Etter utskiftinga på 1860-talet vart det bygt veg innover Frøyalandet til den nye Bremanger kyrkje (Frøya kyrkje frå 1952) som stod ferdig i 1865. Vegen var ferdig bygd i 1864.


Kart utsnitt over Frøya i 1866.


Frøyalandet 1938. Vegen Frøyalandet - Frøya kyrkje vart bygd tidleg på 1860-talet.

Sjå kva sogneprest Koren skreiv om denne vegen:

Utdrag frå sogneprest Korens private dagbok i 1860 åra:

12. november 1864: "På den nyanlagte vei er der i denne tid sølet og leret at der ikke er gaaendes, saa vi neppe kan komme ut for en dør."

11. desember 1865: (Bremanger kyrkje vart vigsla 11. desember 1865):"Udover morgenen blev veiret bedre og bedre, og ret som det var havde vi en lys strålende dag, hvilket var ligesaa uventet som glædeligt. Men veien var efter det svære regnveir i en saadan tilstand at det var umuligt at komme frem paa den, og vi maatte da i baad, hvilket gik noksaa godt, da det var ganske stille"

Veg Prestegarden - Kalvåg
Denne vegen vart bygd i 1867 og låg på oppsida av gardane på Frøyen ytre. Den kom ned Plomen og vidare ned Gjøbakken til Kalvåg.


Stikka jorda i 1957.


Parti av gamlevegen.

Fint vêr
Klar himmel tidleg på føremiddagen, seinare lett skya/delvis skya. Bris frå sørvest.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 10,8 m/s.
Maks/min temperatur: 7,9/2,5 grader.
Barometer trykk: 1021 hPa.

torsdag 29. januar 2009

Kuling
Skya, kuling.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 14,9 m/s.
Maks/min temperatur: 6,7/3,7 grader.
Barometer trykk: 1019 hPa.

onsdag 28. januar 2009

Litt regnSkya, litt regn.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 2,8 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 10,3 m/s.
Maks/min temperatur: 5,8/3,1 grader.
Barometer trykk: 1012 hPa.

tirsdag 27. januar 2009

Liten kuling

Overskya, liten kuling. Regn frå kl. 15:00.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 1,2 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 13,0 m/s.
Maks/min temperatur: 4,6/2,8 grader.
Barometer trykk: 1009 hPa.

mandag 26. januar 2009

Skya


Skya, ingen nedbør.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 10,3 m/s.
Maks/min temperatur: 7,4/4,0 grader.
Barometer trykk: 1004 hPa.

søndag 25. januar 2009

Vind frå søraust
Ein fin søndag, lett skya med vind frå søraust.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 8,7 m/s.
Maks/min temperatur: 6,4/3,2 grader.
Barometer trykk: 992 hPa.

lørdag 24. januar 2009

Sludd og regn
Ein grå dag med nedbør som sludd og regn.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 4,0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 8,7 m/s.
Maks/min temperatur: 5,7/1,2 grader.
Barometer trykk: 983 hPa.

fredag 23. januar 2009

Skya
Skya og opphaldsvêr.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 1,2 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 4,1 m/s.
Maks/min temperatur: 5,9/3,3 grader.
Barometer trykk: 989 hPa.

torsdag 22. januar 2009

Fint vêr


Fint vêr. Lett skya, seinare delvis skya.
På Snorre A hadde vi 82 knops vind i kasta og 71 knop i gjennomsnitt denne dagen.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 1,2 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 14,8 m/s.
Maks/min temperatur: 6,2/4,1 grader.
Barometer trykk: 980 hPa.

onsdag 21. januar 2009

Måling av snø

Et enkelt regnestykke:
Nedbør varsles alltid som regn, dvs i millimeter, - selv om det er iskaldt ute og du vet at det blir snø.
Grunnen er at temperaturen bestemmer hvor mye snøen vil bygge, og derfor kan ikke meteorologene melde forventet snømengde. Skulle temperaturvarselet være feil, vil også centimetermålet på snøen slå feil.
Er det varslet minusgrader og nedbør må du rett og slett bruke de små grå og regne. Og det er heldigvis ikke så vanskelig. Meteorologenes tommelfingerregel er som følger:

1 mm nedbør = 1 cm snø

Med andre ord: Er det varslet 20 mm nedbør kan du regne med at det kommer rundt 20 cm snø.

Men det er som kjent ingen regel uten unntak:

Tung snø: Hvis snøen faller mens gradestokken ligger rundt 0 °C, kan man være mer gjerrig med målet. Våt snø er tung, og 1 mm våt snø bygger derfor neppe så mye som 1 cm.

Lett snø: Hvis det er ordentlig kaldt, la oss tenke oss -12 °C og det er varslet nedbør, vil sannsynligvis 1 mm nedbør bli til mer enn 1 cm. Snøen vil være fjærlett og inneholde mye luft, og dermed vil den ligge høyere enn 1 cm.

Kilde yr.no

Regnbyger
Skya og enkelte regnbyger.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 9,2 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 13,4 m/s.
Maks/min temperatur: 6,2/1,9 grader.
Barometer trykk: 996 hPa.

tirsdag 20. januar 2009

Vind frå søraust
Skya og vind frå søraust.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 1,4 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 5,7 m/s.
Maks/min temperatur: 6,2/2,1 grader.
Barometer trykk: 984 hPa.

mandag 19. januar 2009

Opphaldsvêr
Skiftande skydekke og opphaldsvêr.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 14,8 m/s.
Maks/min temperatur: 5,9/3,8 grader.
Barometer trykk: 983 hPa.

søndag 18. januar 2009

Skya


Skya, framleis sterk vind frå søraust.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0,2 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 12,3 m/s.
Maks/min temperatur: 7,3/4,2 grader.
Barometer trykk: 984 hPa.

lørdag 17. januar 2009

Orkan i Nordsjøen


På Snorre A plattforma bles det no langt over orkan, ligg på 67 knop med 80 knop i kasta. Vinden har i dei siste 2 døgna vore jamn på sterk storm/orkan, vi har ikkje hatt helikopter sia torsdag føremiddag.
Dei siste 8 dagane har det blåst storm med orkan i kasta, har hatt nokon timar med kuling når vinden har skifta retning. Dette medfører store problemer med å få avvikla helikopter trafikk og båt anløp. Vêret skal betre seg frå søndag av, håper det blir bra til eg skal heim på torsdag :-)

Opphaldsvêr


Søraust kuling og opphaldsvêr.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 0 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 17,4 m/s.
Maks/min temperatur: 7,5/5,2 grader.
Barometer trykk: 994 hPa.