Søndag kveld








Kalvåg havn, søndag kveld.

Kommentarer