Fortøyningsboltar rundt Frøya (Kalvåg)

I 2009 føretok eg ei registrering av fortøyingsfester rundt Frøya (Kalvåg). Registreringa vart gjort frå båt og til fots og omfatta størstedelen av kystlinja rundt Frøya inkl. holmar og skjær samt områda rundt Frøya.
Vi finn dei langs sjøen frå Kjerringehalsen til Småvågane og søretter til Geitholmane. Vidare finst dei rundt Kalvågen – frå Flatholmen på eine sida til Utigardsstrendene på andre sida. Vi finn dei og i gamle Smørhamn, Skutevika, Værøyna, Håøyna, Havrøyna, Gåsøyna, Gildreneset, Nesje, Frøynes, Vederskytten, lisje Sundsøya, Hamrøya og Vågane.
I området rundt Frøya er det i dag ca 95 faste fortøyninger.


Kart som viser plassering av fortøyningsfestene.


Fortøyningsfester, lokalisering Geitholmane.


Hamnekart over Kalvåg hamn 1906. Gul markering viser fortøyningsfester, av disse eksisterer det kun 13 stk igjen i juni 2009.

Ulike typar fortøyningsboltar:


Friisbolten: Var vanlige statsbolter fra tidlig på 1800-tallet og fram til slutten av århundret.


Denne type kryssholt er ein nyare type enn Friisbolten.


Ringbolten er den eldste typen som er registrert. Finner disse i Vågane.

Dette etter opplysningar frå Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum.


Bilde av nokre fortøyningsboltar i områda rundt Frøya:Kryssholt ved Vågeneset (på vei mot Kjerringehalsen).


Kryssholt med ring (Friisbolt). Kalvåg hamn. På nordsida av bua til Ånnevik brødrene.


Kryssholt. Kalvåg hamn. Nedanfor (aust) for Kalvåg fyrlykt.


Kryssholt med ring (Friisbolt). Gamle Smørhamn, nord aust for kai.


Kryssholt med ring ? (Friisbolt). Kalvåg hamn. På baksida av sjøbua til Kolbein Frøyen.


Kryssholt. Søre Espeholmen.


Kryssholt med ring (Friisbolt). Gåsøy, ved sjøbu.


Kryssholt med ring (Friisbolt). Kalvåg hamn, inne på Knutholmen.
I 2010 er fortøyningspålen inne på Knutholmen 200 år.

Fortøyingsfeste er på mange måtar grunnleggande kulturminne når det gjeld kystkultur og det er derfor viktig å ta vare på disse.

Kommentarer