Måneskinn










Kalvåg i måneskinn.

Kommentarer