Rugsundøy kystfort på Tongane

Hausten 1940 starta den tyske marinen bygginga av eit kystfort på Tongane. Byggeleiinga var tysk, men store deler av arbeidet vart utført av norske entreprenørar og arbeidarar.

Formålet med kystfortet var kanonar som kunne nå mål på Vågsfjorden, og på den måten sperre innseglinga til Måløy og Nordfjord. På same vis som ved Sognefjorden var det viktig for den tyske marinen raskt å få etablert eit forsvar av innseglinga til Nordfjord. Difor starta marinen i 1940 bygginga av eit torpedo-batteri på Angelshaug, og eit kystfort på Tongane som er området på vestspissen av Rugsundøy. Fleire av brakkene fekk sentralfyring, innlagt vatn og elektrisk lys frå straumaggregat. Batteriet hadde også ein kanontropp på Kråkenes på Vågsøy der det også stod ein radar. Etter den tyske kapitulasjonen i 1945 gjekk batteriet inn i det norske Kystartilleriet under namnet Rugsundøy Fort. Brakker og kanonar vart ståande ei tid medan Forsvaret vurderte framtida til batteriet, men rundt 1950 vart fortet endeleg nedlagt.
1942.


2013, 71 år etter.

Kommentarer