Varden på Maltsekken


Restane av varden på Maltsekken ved Ånnevika. Denne varden vart bygd i 1878. Sjå utklipp frå grunnavståelsen som vart signert 16 juli 1878. Ved inngangen til 1879 vises varden også i merkelistene til Kystverket.


Utklipp av grunnavståelse.


Vêr og vind har opp gjennom åra øydelagt varden, den er i dag erstatta av ein jernbåke.

Kommentarer