Varden på Leiaskjeret
Varden på Leiaskjeret er ikkje registrert i merkelistene til Kystverket før i 1885, og er trulig bygd i tidsrommet 1882 - 1884 i følge Kystverket.
Eg finner ikkje noko grunnavtale for denne varden, men bygging av "seilmærke" på Leiaskjeret var oppe som sak i Bremanger kommunestyre i 1873. Varden vises også i sjøkart frå 1874, så kan den vere bygd i 1873 - 1874 ?

Kommentarer