Vegar på Frøya

Veg Frøynes-Stranda
Vegen Frøynes-Stranda vart bygt i perioden 1945-1949.


Parti frå Stranda i januar 2009.


Parti frå Stranda sommaren 1957.

Veg Stranda-Ånnevik
Vegen Stranda-Ånnevik vart påbegynt i 1947 og var ferdig i 1968.

Parti av vegen til Ånnevik i januar 2009.


Parti av vegen til Ånnevik i mars 2009.


Ånnevik sommaren 1957.

Veg Ånnevik-Nesje
Vegen Ånnevik-Nesje vart ferdig i 1976.


Parti av vegen til Nesje i mars 2009.


Nesje sommaren 1957.

Kommentarer