Davis Vantage Pro2 vêrstasjon


Har no installert ein ny type vêrstasjon, der oppdateringane på vindmålaren er mellom 4 - 15 sekunder.
Denne vêrstasjonen er ein Davis Vantage Pro2 trådløs, all data som utvendig enhet produserer sendes trådløst til eit innvendig konsoll, som igjen sender dette vidare til ein server som vêrsida produseres og ligger på.


Vêr iconet oppe til høgre på vêrsida, viser vêret som kjem dei nærmaste dagane. I tillegg så kjem det opp eit vêrvarsel for neste døgn.

Det kan til tider vises "NO DATA SINCE" på vêrsida, dette kjem av at programmvaren som heter Weather Display blir oppdatert med dei siste forandringane.

Følg linken: : http://home.online.no/~egiltotl/

Kommentarer