Skya
Skya, skodde tidlig på føremiddagen.

Kommentarer