Varden på Langeskjeret
Varden på Langeskjeret er registrert i merkelistene til Kystverket i 1878 (den eldste dei har). I merkelista for dette året står det at ein varde med kvit farge mot S og Ø, og med svart farge mot N og V, er oppført på dette stedet. Kystverket har ingen opplysningar om hvilket år varden vart oppført. Den synes imidlertid å være relativt uforandra frå 1878 og fram til i dag. Varden vises i sjøkart frå 1874.

Kommentarer