Varden på Rotaskjeret
I merkelista til Kystverket for 1878 står det at ein kvit båke, med namnet Smørhavn østlige indløp, er oppført på dette stedet. Trulig vart båken oppført midt på 1870-tallet, dette da bygging av "seilmærke" på Smørhavns østre side var oppe som sak i Bremanger kommunestyre i 1873.
I 1882-lista er den samme båken blitt svart, hvilket den fremdeles er i 1892-lista. På et seinare tidspunkt er den imidlertid blitt erstattet av ein svart varde (med kvitt belte), og navnet på sjømerket er blitt endra til Rotaskjeret.

Kommentarer