Sjøhuset SjøholtEigarar av sjøhuset «Sjøholt»:

1856 - 1858:

August Ludt frå Bergen fikk arvefestebrev på grunn til sjøhus 29 september 1856, tinglyst i 8 mai 1858. 

«Han fekk transportert eit hus på 16 x 24 meter frå Bergen, som vart satt opp på tomta». Så bygget vart satt opp ein gong mellom 1856 - 1857.

Sjøhuset vart satt opp saman med kjøpmann Gustav Viig, dei eigde ½ part kvar (ref til skjøte av 29 april 1858, tinglyst 8 mai 1858).


1858 - 1873:

August Ludt solgte sin ½ part til Gustav Viig 29 april 1858 for 500 spesidalar. Gustav Viig vart då eigar av bygningen med innventar og grunn med samme rettigheter og forpliktelser som var nedskrevet i arvefestebrev av 29 september 1856. Han fikk skøyte 8 mai 1858, tinglyst i 4 september 1858. 


Frå Korens dagbøker 28. januar 1869: "Idag begyndte styggeveir, og ingen kunde reise paa søen. En mængde fartøier og baade dro herfra, hvoraf mange maate gjøre vende reise. Om eftermiddagen holdt bibellæsning på Viigs store salteri for en uhyre forsamling."


1873 - 1915:

Torstein Lepsø vart eigar frå 25 oktober 1873, ref til kjøpekontrakt i brev av mai 1885 (i pantebok) og avisannonser (Bergens Adressecontoirs Efteretninger mai og juni 1873) om salg av bua.

(I pantebøker står det 13 november 1889 tinglyst 7 mars 1891).

 
1915 - 1918:

Olav Ingemann Østensjø kjøpte Sjøholt 16.11.1915 for 16000,-  (i kontrakten står det: en hovedbygning, en butikkbygning, et uthus, et sjøhus med tranbrenneri på Knutholmen). T. Lepsø og hustru hadde rett til å bu i 2 etg (sørside) på Sjøholt i deres levetid.

Torstein og kona Brita var onkel og tante til Olav Ingemann Østensjø (mor til Olav heitte Sigrid og var søster til Brita).


1918 - 1933:

Abraham Sørbotten vart eigar frå 9 april 1918 (tinglyst 13 januar 1919), kjøpesum 16000,- 

(T. Lepsø og hustru hadde rett til å bu i 2 etg (sørside) på Sjøholt i deres levetid). Det ser ut for at Abraham også tok over tranbrenneriet på Knutholmen, slik Østensjø gjorde, men i 1920 kjøpte Ludvig Andersen, Isak Aannevik og Johs. Frøyen bua på Knutholmen. Abraham Sørbotten eigde Sjøholt fram til bua kom på tvangsauksjon 26 juni 1933. I slutten av perioden Abraham Sørbotten eigde bua, dreiv Samson A. Jensson og kona kafe i bua. 


1933 - 2017:

Åsta Røys ved Audun Røys vart høystbydende med kr 8000,- under tvangsauksjonen i juni 1933. 

26 september 1933 vart budet godkjent. A. Røys fekk skøyte på tomten 8 mai 1942, kjøpesum kr 1000,-  (tinglyst 15 mai 1942). 


2017 - d.d:

Fosse Eigedom AS vart eigar av Sjøholt 6 februar 2017 (kjøpesum 4750000,-). I perioden 2019/2020/2021 vart bua restaurert til hotell og selskapslokale. Ny åpning 04.03.21.


 

Kommentarer