Opphaldsvêr
Opphaldsvêr det meste av dagen.

Kommentarer