Stadtlandet


Hoddevik.


Hoddevik.


Hoddevik.


Ervik.


Vestover frå Ervik.


Løypa i ”Stadlandet rett vest”


Hoddevik fra fjellet.


Vestover fra Hoddevik.Kommentarer