Nyttårsafta


Overskya og kuling frå aust-søraust. Aukande vind. Sludd og regn ut på ettermiddagen.

Vêr data siste døgn:
Nedbør: 5,4 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 12,9 m/s.
Vindretning: Ø.
Maks/min temperatur: 5,8/0 grader.
Maks/min barometertrykk: 999/989 hPa.

Eg vil ønskje alle som besøker Kalvåg vêr-blogg eit riktig godt nytt år.

Utdrag frå sogneprest Korens private dagbok i 1860 åra:

31. desember 1865: "Aarets sidste dag blev tillige aarets værste dag. Uveiret rasede værre en nogetsinde. Storm, hagl, lynild og torden, og det værset var en flod saa høi, at ingen kan erindre eller har hørt tale om noget lignende. Om morgenen kl. 1/2 10 kom der anskrig fra stranden, at der skede skade. Alt folket ilede da til sine nøster for at bjerge, men man kom for sent, ikke liden skade var allerede anrettet. Paa mange nøster var dørene slaaede ind, og de vældige bølger sløge langt ind i nøsterne og reve ud med sig allehaande. Flere sjaaer bleve aldeles revne overende, og ved og materialier og andre gjenstander blev strøet omkring paa stranden. Folket arbeidede med at bjerge hele formiddagen, og flere klagede og jamrede sig svært. Flere fattige folk mistede salt, korn osv. Ude paa Kalvaagen er nok skaden meget stor. Vandet har gaaet høit op i boderne, ødelagt meget salt, de fleste plattninger er ramponerede, mange aldeles bortrevne. Jeg for min del slap uden stort tab, dørene til mit nøst bleve bortrevne, og søen der slog midt op i nøstet, borttog lidt ved og 1 td. salt. Min sjaa var i stor fare, men stod sig. I den har jeg al min ved opbevaret, saa det kunde i sandhed blevet slemt, om den var gaaet med. Den stod som en ø langt ude i søen og bølgerne slog høit op paa den, men Gudskelov den holdt stand. Den høie flod stod til kl. 11, da faldt vandet, og faren for denne gang overstaaet. Om at gaa i kirke eller endog kun i skolehuset blev der idag ikke tale, da folk var fuldt arbeide hele dagen. Om morgonen kom imod forventning Fjalir, men her blev den ogsaa liggende veirfast hele dagen. Den medbragte stor post, aviser for 14 dager osv. Aarets sidste tid har saaledes været ganske uhyggelig paa grund af det uophørlige og overhændige uveir. Her i mit nye hus har det været meget koldt og fugtigt, især paa grund af det har blaast op igjennem alle gulv. Jeg har maattet holde kontor i det lille kjøkkenkammer. Dog Gudskelov ingen ulykke har rammet os. Det har været et godt aar, fuldt af store velgjerninger mod os. Jeg har faaet mit eget hus og den nye kirke, til stor glæde for os alle, og den befrier mig ogsaa fra de afskylige rejser til Grotle. Velgjerning paa velgjerning, naade over naade. Gud være takket for alt".

Kommentarer