Ekstremvêret Dagmar

Kilde: Met.no:
Ekstremværet Dagmar gir ekstrem vind, men også høy vannstand kombinert med høye bølger. Mange steder vil stormen være blant de ti sterkeste i løpet av de siste 30 årene. Oppdatert 25. desember klokken 1205.
Sogn og Fjordane
I kveld ventes det sørvestlig sterk storm 30 m/s på kysten mellom Bremanger og Stad. Vinden dreier vestlig sent i kveld, og vil så etter kort tid minke. I dreiningen kan vindkastene stedvis komme opp i 40-45 m/s inn over land.
Høy vannstand kombinert med høye bølger ventes samtidig.
Den sterkeste vinden er ventet i kveld mellom kl 20-24.

Kommentarer