Flotell
Flotellet Safe Scandinavia har no ankommet Snorre A og skal ligger her til slutten av oktober pga stor modifikasjons aktivitet på Snorre A.
Bildene viser stor aktivitet med båtar som driver med ankerhåndtering for flotellet.

Kommentarer