Før og no


Kalvåg 1926.


Kalvåg 2008.

Kommentarer