Vegar på Frøya

Veg Kalvåg - Liset
Vegen Kalvåg-Liset vart bygd som naudsarbeid på 1930-talet, da det var stor arbeidsløyse.


Liset i februar 2009.


Vegarbeidarar på Liset vegen på 1930-talet.

Liset vegen med Kalvåg i bakgrunnen, august 1954.

Veg vedlikehaldet:
I kjøpekontrakta frå 14. januar 1950 for kjøp av tomt til idrettsbana på ”Varemyra” signert av Liset felleseige står det skrive (skuldskiftet vart signert 20. mai 1950):

"Idrettslaget skal betala bana (det stykke laget nå får overta) på det viset at laget tek på seg vedlikehald av vegen Kalvåg til Liset, dvs til Lisetgardane. Skulle Bremanger kommune seinare taka over vedlikehaldet av vegen som heradsveg, skal ikkje likevel idrettslaget betala noko til seljaren, men det vert idrettslaget si sak å få ei ordning i stand med Bremanger kommune om dei finn og vil gjera det slik."

11. mai 1950 sende styret i IL Frøy brev til ordføraren i Bremanger om heradet kunne ta på seg dette vedlikehaldet. Saken vart tatt opp i Bremanger heradstyre 15. mai 1950 og vedtaket vart at vedlikehaldet skulle utførast av kommunen.

Det siste stykket av vegen ned mot Kalvåg vart ferdigstillt i siste halvdel av 1940-talet. I mellomtida gjekk vegen over denne "brua" i Kvernhaugen.


Før vegen Kalvåg - Liset vart bygd gjekk Lisetefolket på ein tråkka gangsti frå Liset og ned Paddeskaret til Kalvåg.

Kommentarer