Fjelltrim 1971
Årsmelding 1971 frå Trimtur-utvalet i "FRØY"

Restane etter fjøsen i Frøyadalen der trimposten stod i 1971.

Kommentarer