Sterk kuling
Vêr data siste døgn:
Nedbør: 12,4 mm.
Vindstyrke (målt i Svehaugane): Max 18,3 m/s.
Maks/min temperatur: 5,8/2,8 grader.
Barometer trykk: 1001 hPa.

Utdrag frå sogneprest Korens private dagbok i 1860 åra: 24. januar 1865: "Idag og i gaar hav de fiskere der have seigarn med, faat ganske rig fangst af sei og torsk nord for Nesje, men endnu ingen sild"

Utdrag frå sogneprest Korens private dagbok i 1860 åra: 24. januar 1869: "Gudstjeneste baade formiddag og eftermiddag for overmaade talrige forsamlinger. Stille deiligt veir, men vor stakkels vei er af den uhyre folkemasse bleven optrakket saa at den er bare søle. Jeg er nu noget træt efter demange prædikener, men jeg har Gudskelovværet frisk hele tiden og vel disponert. Om eftermiddagen reiste mange baade ud med sine garn."

Kommentarer