Live vêrstasjon frå KalvågNo kan du sjå vêr-data direkte frå min vêrstasjon, som er plassert i Svehaugane. Følg linken: http://home.online.no/~egiltotl/. For å velje måleenhet, gå inn på "måleenhet" og velg den enhet du ynskjer. Vêrstasjonen oppdaterer seg omlag kvart minutt.
Kommentarer