Uvêr i desember 1865


Frøya kyrkje 2005.


Frøya kyrkje ca 1900.

I kyrkjebøkene skriver presten mangt og meget. Der skal det blant annet føres inn dåp, konfirmasjon, vielser og død. Men i tillegg er presten pålagt å føre inn sine øvrige gjeremål i eit såkalla dags-register.
I eit slikt dags-register frå 1865 gir sokneprest Ulrik Koren (prest i Bremanger prestegjeld 1864 - 1874) oss blant anna ei innføring i hvilke vêrproblemar det var på Frøya i desember det året.

Utdrag frå dags-registeret:
"1. juledag, mandag. Til tross for at været var meget stormende, kom der dog en liten forsamling til kirke. Men straks etter at gudstjenesten var begynt, ble stormen så rasende at hele forsamlingen ble grepet av engstelse. Mange forlot kirken for å se til sine hus. Og det knaket og braket slik i kirken at det ikke kunne nytte å predike. Tjenesten ble derfor avsluttet med en formaning til forsamlingen om å ydmyke seg for Ham som i dag selv prediket for oss med sin veldige røst.
2. juledag, tirsdag. Om morgenen og formiddagen raste stormen enda kraftigere, altså messefall. Vår nye kirke har fått en plass der det er overordentlig værhardt. I disse dager er den blitt alvorlig prøvet. Men den har dog ikke lidt annen skade enn at noen heller er blitt kastet av taket. Det er likevel ille nok. Holdt forsamling i skolehuset hvor jeg talte over dagens tekst.
Søndag etter jul, 31. desember. Også denne dag var det messefall på grunn av et forferdelig uvær. Folket måtte hele formiddagen være ved stranden for å berge ut av sine naust hva berges kunne. For sjøen gikk så høyt at naust-dørene ble revet bort og meget gods og mange båter ble ødelagt eller sto i fare for å bli ødelagt. Jeg kunne derfor denne dag ikke en gang holde forsamling i skolehuset."


Slik arta det seg altså då Bremanger prestegjeld fikk ny kyrkje på Frøya i 1865. Men tross mange stormfulle vintrar, står kyrkja der den dag i dag.

Kommentarer