Taretrålaren Buskalg på veg til Bremangerpollen
 

Kommentarer