Trappeløype til Varden
Arbeidet med trappeløype til Varden er starta. Løypa skal gå opp Paddeskaret og deretter følgje gjerdet vidare opp til Varden.

Kommentarer