Vrakrestar etter snurparen "Bjørnulf"


Vrakrestar etter snurparen ”Bjørnulf” av Bergen som i storm laurdag 29. januar 1949 ankra opp i Ånnevika like sør for Nesje, men ankera gav etter og båten rak opp i fjøra og forliste. Dei 22 som var om bord berga seg i land med den eine dorryen og ein lettbåt.

Kommentarer